Vodní terapie

Watsu ® a Oceanic Bodywork Aqua ® (OBA) patří mezi vodní terapie, které využívají působení vody 34 – 36 ° C teplé. Ošetření trvá 50 – 60 min., probíhá v nerušeném prostředí vyhřátého bazénu max. hloubky 1,2 – 1,3 m. Klient je po celou dobu nadnášen vodou a bezpečně podporován terapeutem tak, aby se mohl uvolnit. Příjemně teplou vodou povolené svaly terapeut nejrůznějšími technikami jemně protahuje a masíruje, klouby pak rozmanitými rotacemi citlivě mobilizuje. Děje se tak unikátním způsobem, který umožňuje jedině práce ve vodě – neomezená prostorem ani gravitací. Zážitky volnosti pohybu, vznášení těla ve vodě, osvobození od zemské tíže terapeuticky ovlivňují všechny roviny lidského prožívání – tělesnou, emoční i spirituální.

Fyzická stránka působení vodní terapie je dána uvolněním nadbytečné svalové tenze, ale především zapojením tzv. parasympatického nervového systému, jež v těle zahajuje proces regenerace, hojení a návratu k rovnováze přirozených fyziologických pochodů.

Hluboké psychofyzické relaxace je dosaženo kombinací pomalých hladkých houpavých pohybů a pocitem beztížného plynutí, kterým se navracíme ke svým prvotním zážitkům klidu a jistoty plodu v děloze. Watsu má tedy i psychologickou rovinu působení. Její součástí je i empatický a bezpečný vztah terapeuta ke klientovi, který umožní naplňování jeho niterných potřeb – potřeby odpočinku, bezpečí, citového přijetí a respektu. Sycení těchto základních psychologických potřeb nám pak umožňuje spojit se se svým středem, zažívat pocity síly a kompetence, jež napomáhají posouvat se v životě dál, přerůstat vnitřní konflikty, rozvíjet se jako celistvá osobnost bez zatížení citovými zraněními z minulosti. Motivací k životní aktivitě nám pak nejsou prožité frustrace a snaha kompenzovat bolestné zážitky, ale nově objevený proces seberealizace: touha a schopnost naplňovat všechny dispozice naší osobnosti, radost z existence a zapojení do naplňujících vztahů.

Watsu je vhodné pro děti i dospělé. Zejména těhotným ženám nabízí mnoho příznivých efektů: uvolnění přetížených svalů zad a pánve, hluboký odpočinek od shonu a neklidu, hojivou regeneraci. Udržuje tělesnou pružnost a zvyšuje rozsah pohybu svalů a kloubů důležitých pro hladký průběh porodu. Díky vodní terapii je možné eliminovat vliv chronického stresu a únavy a také prohloubit pocit spojení s děťátkem.

Watsu je určeno nejen budoucím maminkám, ale také tatínkům, kteří pro svou otcovskou roli a zvýšenou zátěž také potřebují psychickou odolnost a vyrovnanost. Je rovněž možné využít párového ošetření, kdy souběžně pracují dva terapeuti; společný vodní prožitek přináší jedinečný pocit napojení mezi budoucími rodiči.

Cena za vodní terapii: 1.400,- 

Bazény, kde pracuji:

Aquamarin klub Sluníčko, Jalodvorská 28, Praha 4 – Krč

Foto a popis cesty: http://www.aquamarin.cz

Bazén v Horoušánkách u Prahy (Praha-Východ), nutná doprava autem. Termín nejbližšího ošetření: neděle 7. června 2020.

Důležité organizační informace:

V případě zájmu o vodní terapii si můžete pomocí SMS zprávy a nebo aplikace WhatsApp zjistit volné časy pro ošetření – telefon 777 77 19 45. Vzhledem k tomu, že pronájem a nahřátí bazénu musím závazně objednat několik týdnů dopředu, je třeba vše zorganizovat s dostatečným předstihem. Sjednaný termín mohu rezervovat nejdéle 2 dny, během kterých je nutné ošetření zaplatit převodem na účet: 732 51 2001/5500 (do poznámky prosím uveďte své jméno, termín a čas ošetření). Není-li platba provedena, po 2 dnech rezervace propadá a je třeba sjednat termín znovu. Méně než 8 dní před termínem terapie není již možné platbu vrátit (bohužel ani v případě nemoci klienta) – jakmile se začne bazén nahřívat, musím jej zaplatit.

Příznivé účinky vodní terapie *

 • vztlak a teplo uvolňují svaly, klouby a oprošťují tělo od vlivů gravitace
 • teplá voda a její průběžná podpora jsou ideální pro uvolnění páteře, snižuje se tlak na obratle
 • pružnost a funkčnost páteře je dána jemnými svaly podél páteře, které (jsou – li udržovány ve fyziologickém napětí), udržují obratle na správném místě
 • napjaté svaly relaxují, ochablé se stávají silnějšími – dosahuje se tak fyziologické a funkční rovnováhy napětí ve svalech
 • uvolněné svaly mohou lépe vypudit zplodiny metabolismu a tím i bolest a únavu
 • snížené nároky na kyslík (projevují se při nadnášení vodou) napomáhají dýchání
 • uvolnění napětí v páteři a svalech odstraňuje přebytečný tlak na nervy a zlepšuje funkci celého těla a orgánů, které tyto nervy obsluhují
 • zmírňuje bolest
 • zrychluje povrchovou cirkulaci
 • zlepšuje a prohlubuje dýchání
 • zlepšuje držení těla
 • odstraňuje stres a úzkost
 • zlepšuje vnímání vlastního těla
 • zlepšuje spánek
 • zvyšuje energii a odstraňuje únavu
 • podporuje kreativitu

Kontraindikace vodní terapie *

 • horečka nad 37,7 °C
 • infekční onemocnění
 • nekontrolovaná epilepsie
 • selhání srdce
 • velké otevřené rány
 • dýchací obtíže (vitální kapacita pod 1500 ml)
 • akutní zánět močových nebo dýchacích cest
 • stomie střev
 • inkontinence
 • silná menstruace

  Relativní kontraindikace *  – poraďte se se svým lékařem v případech:

  • poruchy krevního tlaku – výrazně vysoký i nízký
  • srdeční problémy (angina pectoris, arytmie aj.)
  • roztroušená skleróza
  • intrakraniální krvácení
  • Bechtěrevova nemoc – ne v akutní fázi
  • závratě – porucha rovnovážného ústrojí
  • přecitlivělost na chlór
  • diabetes – teplá voda zrychluje metabolismus, je třeba dbát na dostatečnou energetickou rezervu organismu* čerpáno z výukových materiálů pro WATSU terapeuty, autor: Gianni de Stefani

   Jak vodní terapie vypadá?

   Klienti se většinou shodují, že zážitek z WATSU není zcela možné popsat slovy, že je nutné jej zažít. Každé ošetření je jiné, stejně tak jako je každý člověk neopakovatelnou individualitou s jedinečnými potřebami. Watsu terapeut citlivě vnímá, v jakém stavu klient přichází a tomu přizpůsobuje způsob práce, tak aby z ní klient co nejvíce získal. Je na klientovi, zda-li si bude přát zařadit i pasáže pod vodou (předem vyzkoušíme, jak nasadit skřipec na nos a vysvětlíme, jak vypadá pozvolné a jemné zanořování pod hladinu).

   Následující videa mohou zprostředkovat představu o vodních terapiích:

https://www.youtube.com/watch?v=Z2yDfZzTkAU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=YjJRgimktUo&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=vBBe5dAISd8

https://www.youtube.com/watch?v=dnQEaSDNLuE

https://www.youtube.com/watch?v=kCK5ps-k9Gg

https://www.youtube.com/watch?v=KxHYPq3Bueo