Těhotenství

KONCEPT  ENDORFINOVÉHO  PORODU

Vychází z mých zkušeností v oblasti psychologie, rozvoje osobnosti, terapeutické diagnostiky, psychoterapie a povolání porodní asistentky. Moderní medicína využívá stále složitější diagnostické a terapeutické přístroje. Pouze technika však k dobrému porodu nestačí. Když se na porod podíváme očima rodící ženy, tak jde především o její psychickou pohodu a psychologickou atmosféru kolem ní. Výzkumy ukazují, že prožívá-li zvýšené napětí, neklid, ochromující nejistotu nebo je-li v prostředí, které jí neposkytuje pocit bezpečí a sociálního přijetí, pak se významně naruší přirozené pochody, které průběh porodu řídí. Zvyšuje se tak riziko nejrůznějších komplikací.

Endorfinový porod je unikátní program, který pomáhá vyloučit tyto negativní vlivy působící na psychiku těhotné ženy. Spojuje se v něm péče o duši, psychickou harmonii, spokojené těhotenství s péčí o tělo. Podporuje ženy v sebepoznání a v procesu stávání se sama sebou. Učí hledat zdroje a spouštěče endorfinů – tělu vlastní opiáty, na které nevzniká závislost a které jsou nejpřirozenější ochranou rodící ženy před bolestí.

Ve svém přístupu propojuji poznatky moderní psychologie a neurovědy se zkušenostmi porodních tradic přírodních národů, které dosud neztratily spojení s přírodou v nás – s tělem a jeho instinkty, pocity a přirozenými potřebami.

Každé tělo dokáže přirozeně vytvářet endorfiny. Civilizační stres však tento proces často blokuje. Nepříznivé vnější vlivy způsobí, že ztrácíme kontakt s vlastním tělem, což si mnohdy ani neuvědomujeme. Vlivem chronického přetížení se v těle snižují počty endorfinových receptorů a endorfiny samotné pak nemohou působit tak, jak to příroda původně zamýšlela: jako intenzivní ochrana proti porodní bolesti. Je tedy třeba s dostatečným předstihem znovu naučit tělo vyplavovat jeho přirozené opiáty tak, aby se počet jejich receptorů zvýšil.

V lekcích Endorfinového porodu se dozvíte, co můžeme společně udělat pro to, aby i váš porod byl porodním příběhem, který probudí vaši ženskou sílu a rozvine se ve spokojené mateřství.

TERAPEUTICKÝ PLÁN

Celý program celostní péče v těhotenství zahájíme individuální konzultací – dáme co nejjasnější podobu představám o porodu a o tom, jak bude předporodní příprava probíhat.

Projdeme celou nabídku Endorfinového porodu a vybereme vhodné techniky a metody, společně vytvoříme terapeutický plán, budeme se věnovat anamnéze – významným okamžikům v minulosti (z hlediska péče o zdraví). Individuální přístup ke každé ženě mi umožňuje porozumět jejímu nitru, případnému trápení či těžkostem; hledám také „zdroje síly“ – příznivé osobnostní tendence, které v průběhu přípravy posílíme a kterých je možné u porodu pozitivně využít.

Má-li klientka zájem, může na první konzultaci přinést ukázku svého ručního písma (nejméně 2 strany běžného formátu A4) – pro vytvoření grafologicko-psychologického profilu, který používám pro přesné zacílení péče.

Během individuálních lekcí se naučíte, jak jednoduchým a příjemným způsobem vytvářet endorfiny – tělu vlastní „hormony štěstí“ – které se vyplavují v průběhu přirozeného porodu, aby tlumily bolest porodních stahů. Díky endorfinům zažíváme pocity pohody, potěšení, rozkoše.

Do plánu individuální předporodní péče je možné zahrnout i vodní terapii Watsu®.

O Watsu ® se někdy mluví jako „vodním tanci“. Terapeut nadnáší klienta ve vodě tak, aby se mohl hluboce uvolnit (podporuje zejména hlavu) a vytváří rytmickou souhru jemných houpavých a plynulých pohybů a příjemné relaxace ve vodě teplé 34 st. C. Většina klientů hodnotí Watsu ® jako unikátní zážitek volného plynutí bez úsilí, který navozuje stav zklidnění mysli a uvolnění těla. Zážitky z ošetření také někdy připomínají naše první životní zážitky – pohyby miminka v děloze, pocit bezpečí a tělesné pohody. Přetížené a zkrácené svaly a vazy se zejména v pánvi nenásilně protahují a uvolňují, děloha má tak více prostoru a miminko více volnosti ke svému pohybu a k tomu, aby mohlo zaujmout polohu vhodnou pro porod.

Zde se můžete podívat na ukázku ošetření: https://www.youtube.com/watch?v=uRYWSVhAHs4&list=PLRqu2OUJifTTEsneEQ52UVPNitd2ABOzl&index=2

Individuální péče také může zahrnovat psychoterapii, která pomáhá vyrovnat se s traumatickými zážitky předchozích porodů, umožňuje zpracovat úzkost z porodu, objevit v sobě potenciál síly k překonávání překážek, adaptovat se ve změněných podmínkách. Můžeme pracovat formou rozhovoru, arteterapie, prožitkové práce se sny, je vhodné též zařadit nácvik relaxace a řízenou imaginaci a hypnoterapii – náplň individuálního sezení si tedy žena může volit podle vlastních potřeb.

V péči o těhotné ženy mi pomáhají i homeopatické prostředky, které lze velmi šetrně a bezpečně využít v případě nejrůznějších potíží v těhotenství (nevolnost, bolesti zad, chudokrevnost aj.), také jako přípravu porodních cest na hladký porod a případné obtíže s kojením. Pracuji celostně: neléčím jednotlivé symptomy, ale pomocí homeopatik napomáhám vyladění životní síly člověka.

Ceny:

individuální sezení: 1.400,- Kč/ 60-min.  nebo 1.800,-/90 min. sezení – Praha

individuální sezení: 900,- Kč/ 60-min., nebo 1.100,- Kč/ 90 min. sezení – Benešov

 

5 individuálních lekcí Endorfinový porod: 5.500,- Kč / 5 x 60 min. – Praha (1.100,-/1 lekci)

5 individuálních lekcí Endorfinový porod: 3.500,- Kč / 5 x 60 min. – Benešov (700,- Kč/ 1 lekci)

 

10 individuálních lekcí Endorfinový porod: 9.000,- Kč/ 10 x 60 min. – Praha (900,- Kč/ 1 lekci)

10 individuálních lekcí Endorfinový porod: 6.300,- / 10 x 60 min. – Benešov (630,-Kč/1 lekci)

 

snížené ceny konzultací a individuálních lekcí pro samoživitelky na MD: dle vzájemné dohody

 

KURZ PŘÍPRAVY NA DOBRÝ POROD

Krátký kurz sice nemůže nahradit individuální lekce, které umožňují Vašemu tělu pravidelným nácvikem zvýšit schopnost vyplavování endorfinů, ale získáte v něm praktické informace týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí a také porozumíte základním myšlenkám Endorfinového porodu – v čem může být inspirativní, přínosný a užitečný.

Kurzy organizuji individuálně – v souladu s očekáváními a představami budoucích rodičů, nejčastěji např. 2 večery v rozestupu jednoho, dvou týdnů.

Místo konání: možnost výběru: u klientky doma nebo v mé pracovně v Praze nebo Benešově

Cena: 900,- Kč/ h, obvyklá doba trvání kurzu jsou 2 x 2 h (cena tedy 2  x  1.800,- Kč) + cestovní náklady 8,- Kč/km. Pokud se setkání koná v mé pracovně, neúčtuji cestovní náklady.

Možná témata:

 • Těhotenské potíže a jak jim čelit
 • Co opravdu potřebuji vědět o porodu
 • Psychologie porodu – jak mysl ovlivňuje tělo a naopak
 • Jak pomáhá homeopatie v těhotenství při porodu a v šestinedělí
 • Co je relaxace a její vliv na porod
 • Využití technik hypnoporodu, aktivní imaginace, vizualizace a hypnoterapie
 • Endorfinový porod a moudrost těla
 • Úloha doprovázejícího u porodu
 • Vaše práva u porodu, porod očima zdravotnické instituce
 • Zdravý životní styl v těhotenství
 • Varovné signály v těhotenství – co nebrat na lehkou váhu
 • Kdy odjet do porodnice
 • Aktivní porod, optimální průběh porodu, vliv porodní pozice na šířku porodního kanálu
 • Úlevové prostředky při porodu – hydroterapie, masáž, rebozo, akupresura, moxování
 • Dýchání při porodu
 • Císařský řez není selhání
 • Příprava na šestinedělí