O mně

Jsem psychoterapeutka, psycholožka písma/grafoložka, lektorka vzdělávání dospělých a porodní asistentka s celostním přístupem k člověku, proto do své práce zahrnuji i techniky tradiční čínské medicíny a práci s tělem – nejraději akupunkturu bez jehel SuJok a vodní terapii.

 

Je pro mě důležitý pocit, že mě moje práce těší, odpovídá mým schopnostem a je v souladu s mým založením a směřováním. Setkání s grafologií těsně po roce 1989 mi změnilo život: i když mým vědomým záměrem bylo naučit se poznat druhé skrze jejich písmo, tak se ukázalo, že mnohem podstatnější byla moje neuvědomovaná, skrytá motivace. Díky psychologii jsem se totiž začala zajímat o vlastní nitro a postupně navazovala kontakt sama se sebou. Mezi pocity izolace, ztracenosti, úzkosti, nejistoty a neurčité nespokojenosti postupně pronikaly také zážitky uvolnění, klidu, nadhledu a pocitu bezpečí, že se mám i ve zmatku podle čeho orientovat a že i nepochopitelné zážitky nakonec překvapivě dávají smysl. Víc a víc jsem si uvědomovala, že byť strach a nejistota k mému životu patří, přesto nejsou mojí pravou podstatou.

Tak jak moje cesta sebepoznávání postupně přestávala být lemována pocitem ohrožení, začala být spíše dobrodružnou expedicí do nitra. A proměnilo se i něco dalšího: postupně jsem si uvědomila, že dříve byl pro mě vnější svět určující, někdy jako by byl dokonce jediný existující. Pozvolna jsem ale docházela k poznání, že právě hluboká vnitřní realita je tím, co ovlivňuje, jak vnější svět vnímám, chápu, vykládám si a reaguji na něj. Sebepřijetí se pro mě také stalo zdrojem pocitu vděčnosti za okamžiky, kdy mohu být sama sebou a radosti ze sdílení života s mými blízkými. Zároveň je pro mě důležité dát druhým volnost a respektovat, pokud mají vůči mým postojům, myšlenkám a chování kritické výhrady a nepřijímají je. Dospěla jsem k tomu, že jsem v pořádku, i když nemohu vždy ovlivnit to, jak mě druzí vnímají. Kontakt s hlubokou duší je pro mě i jádrem pocitů spokojenosti, kreativity, naplnění a pocitu plynutí.

Těším se na setkání s Vámi!

Světla

VZDĚLÁNÍ – Bc. et Bc. Světlana Francová

  • od r. 1991 studium grafologie a psychologie u České grafologické komory, v r. 1996 závěrečná zkouška a diplom „Grafolog ČGK“
  • kurzy komunikace, mediace a řešení konfliktů, focusing
  • 2002 – 2004 3-letá škola profesionálního shiatsu (orientální tlaková masáž na principech Tradiční čínské medicíny)
  • 2003 – 2004 studium pro duly – doprovázení k porodu
  • kurzy technik Tradiční čínské medicíny: baňkování, moxování, SU-JOK terapie
  • 2003 – 2008 Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na člověka PCA dle C. Rogerse akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP, závěrečná práce na téma „Terapeutická skupina zaměřená na snícího“ (možnosti aplikace PCA přístupu na práci se snem ve skupině)
  • 2013 Univerzita J. A. Komenského, studijní program Specializace v pedagogice, obor Vzdělávání dospělých, kvalifikační práce na téma Základní postoje přístupu zaměřeného na člověka C. R. Rogerse a jejich výrazové projevy v písmu
  • 2018 Vysoká škola zdravotnická, studijní program Porodní asistence, odbor Porodní asistentka, kvalifikační práce Využití psychoterapie v předporodní přípravě těhotných
  • 2015 – dosud: kurzy pro vodní terapeuty: WATSU ® – water shiatsu – úrovně: Watsu basic, Watsu I., Watsu II., Watsu III., Oceanic Bodywork Aqua ® basic, OBA I, OBA II, Watsu pro těhotné, WOGA I, II. (water yoga) – celkem 380 h